VBA chung tay vào công tác phòng chống dịch Covid-19 cùng tỉnh Khánh Hòa
Sáng ngày 19/07/201, VBA đã trao tặng 1000 bộ test nhanh Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Khánh Hòa.
VBA chung tay vào công tác phòng chống dịch Covid-19 cùng tỉnh Khánh Hòa
1 2 3 4 5