V-League đứng giữa ngã ba đường và nghịch lý Than Quảng Ninh
Trong khi giải vô địch quốc gia đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì Than Quảng Ninh lại gây khó hiểu bởi những quyết định của mình.
V-League đứng giữa ngã ba đường và nghịch lý Than Quảng Ninh
1 2 3 4 5