Memphis Depay đầu quân cho Barcelona

15:23 Thứ năm 24/06/2021

Sau rất nhiều những đồn đoán, cuối cùng ngôi sao người Hà Lan cũng cập bến đội chủ sân Camp Nou.

TTVN - Đăng lúc: 14:25 24/06/2021
Chia sẻ
// "; c += ""; c += ""; c += ""; c += ''; c += "
"; c += '
'; c += "
"; c += "
" html_string = c; /* if jQuery is available, you may use the get(0) function to obtain the DOM object like this: var iframe = jQuery('iframe#target_iframe_id').get(0); */ var iframedoc = iframe.document; if (iframe.contentDocument) iframedoc = iframe.contentDocument; else if (iframe.contentWindow) iframedoc = iframe.contentWindow.document; if (iframedoc){ // Put the content in the iframe iframedoc.open(); iframedoc.writeln(html_string); iframedoc.close(); } else { alert('Cannot inject dynamic contents into iframe.'); } } window.ParentFromIframeprerollShow = function(able){ var iScrollPos = 0; var prerollShowFromIframe1 = '0'; var prerollShowFromIframe2 = '0'; var elementOffset = jQuery('#prerollinpage_iframe').offset().top; var heightIframe = jQuery('#prerollinpage_iframe').contents().height(); if(able == true){ console.log("abcdefghi"); jQuery(window).scroll(function () { var iCurScrollPos = jQuery(this).scrollTop(); var check = elementOffset + (heightIframe + 10)/2; var check1 = elementOffset + heightIframe; var check2 = elementOffset + 10; var check3 = check - 10; if (iCurScrollPos > iScrollPos) { //Scrolling Down if ((iCurScrollPos > check)&&(iCurScrollPos < check1)&&(prerollShowFromIframe1 == '0')) { jQuery('#prerollinpage_iframe').animate({ width: 0 }, 100); } } else { //Scrolling Up if ((iCurScrollPos > check2)&&(iCurScrollPos < check3)&&(prerollShowFromIframe2 == '0')) { jQuery('#prerollinpage_iframe').animate({ width: 580 }, 100); } } iScrollPos = iCurScrollPos; }); }else{ console.log($("#vimeo_iframe").data("autoplay-src")); $("#vimeo_iframe").attr('src', $("#vimeo_iframe").data("autoplay-src")); jQuery('#prerollinpage_iframe').animate({ width: 0, height: 0 }, 1); // var vi = $("#vimeo_iframe"); // vi.attr("src", vi.data("autoplay-src") ); $('#vimeo_iframe', window.parent.document).show(); } }