Nóng: Lin Dan giã từ sự nghiệp ở tuổi 36
Sau Lee Chong Wei, Lin Dan là huyền thoại tiếp theo của làng cầu lông nói lời giã từ sự nghiệp.
Nóng: Lin Dan giã từ sự nghiệp ở tuổi 36
1 2 3 4 5