VFF thông qua đề xuất sử dụng cầu thủ nước ngoài
VFF đã thông qua đề xuất sử dụng cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam và cầu thủ nước ngoài tại các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia.
VFF thông qua đề xuất sử dụng cầu thủ nước ngoài
1 2 3 4 5