10 năm ngày mất Socrates - Nhà hiền triết của thế giới bóng đá
10 năm ngày mất của Socrates, trang The Guardian đã thực hiện một bài phỏng vấn với người bạn cũ của ông, Walter Casagrande.
10 năm ngày mất Socrates - Nhà hiền triết của thế giới bóng đá
1 2 3 4 5