Ánh Viên thua Mỹ Thảo tại giải vô địch quốc gia
"Tiểu tiên cá" Ánh Viên giành HCB nội dung 100 m bướm nữ tại giải vô địch quốc gia 2020 khi kém thành tích của Mỹ Thảo hơn một giây.
Ánh Viên thua Mỹ Thảo tại giải vô địch quốc gia
1 2 3 4 5